Правила домену EDU.UA

1. Загальні положення

1.1. Адміністрування публічного домену EDU.UA здійснюється згідно з Правилами домену UA, Правилами домену EDU.UA (Правилами) та Регламентом обслуговування доменів третього рівня в публічному домені EDU.UA (Регламент).

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, іншого законодавства в галузі освіти та з урахуванням діючих стандартів Internet, документів ICANN.

1.3. Терміни та визначення, що використані в цих Правилах:

1.4. Ці Правила встановлюють загальні вимоги до порядку функціонування Доменів та визначають процедуру делегування, внесення змін та розделегування Доменів.

1.5. Домен EDU.UA призначений для обслуговування вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації усіх типів та форм власності, що є юридичними особами, надають освітні послуги у галузі вищої освіти, та здійснюють свою діяльність на території України у відповідності до чинного законодавства. Реєстрантом Домену виступає ВНЗ.

1.6. Адміністративні питання, пов'язані з веденням домену EDU.UA, вирішує Адміністратор домену EDU.UA або уповноважені ним особи.

1.7. Технічні питання, пов'язані з веденням домену EDU.UA, вирішує Технічний координатор домену EDU.UA, або уповноважені ним особи.

2. Порядок делегування Доменів

2.1. Доменні імена третього рівня в домені EDU.UA делегуються виключно ВНЗ I-IV рівнів акредитації усіх типів та форм власності, що є юридичними особами та здійснюють освітню діяльність у галузі вищої освіти на підставі ліцензії, виданої Міністерством Освіти та Науки України.

2.2. Назва доменного імені повинна базуватися на абревіатурі офіційної назви навчального закладу, зареєстрованої МОН України, та можливому розширенні для запобігання співпадінь.

2.3 Адміністратор домену EDU.UA має право запросити інформацію стосовно Реєстранта з Державного реєстру ВНЗ.

2.4. Для делегування Домену Реєстрант має надати Офіційного листа та копії наступних документів, що підтверджують статус юридичної особи та рівень акредитації ВНЗ:

2.5. Реєстраційна система виконує обробку Заявок у відповідності до Регламенту.

3. Процедура делегування, внесення змін та розделегування Доменів

3.1. Адміністрація ВНЗ складає Офіційного листа на реєстрацію Домену та передачу повноважень Адміністративному та Технічному контактам (зразок у Додатку 1) та направляє його разом із копіями документів, що підтверджують статус юридичної особи та рівень акредитації ВНЗ, за адресою для надсилання офіційних листів (розділ 5).

3.2. Уповноважений адміністрацією ВНЗ контакт створює через Інтернет-сервіс UANIC спеціальні записи (нік-хендли) для Адміністративного та Технічного контактів, які будуть зазначені в офіційному листі, або перевіряє наявність таких записів.

3.3. Технічний контакт або уповноважена ним особа має забезпечити Технічну працездатність домену.

3.4. Адміністративний або Технічний контакт складає Заявку на делегування доменного імені згідно Додатку 2 та надсилає її до вхідної черги Заявок, як зазначено в Регламенті.

3.5. Заявка вважається прийнятою до вхідної черги з моменту, коли Реєстраційна система надає підтвердження такого прийняття.

3.6. Для Заявки на делегування Домену у термін зазначений в Регламенті приймається згідно з цими Правилами одне з таких рішень:

3.7. Про хід та результати обробки заявки Реєстраційна система сповіщає Адміністративного та Технічного контактів домену електронними листами.

3.8. Рішення про відмову в делегуванні Домену приймається у таких випадках:

3.9 Рішення про відкладення обробки Заявки на термін зазначений в Регламенті у випадках, якщо:

3.10. Внесення змін до запису про делеговане доменне ім'я здійснюється на таких підставах:

3.10.1. Зміна Адміністративного та/або Технічного контактів домену здійснюється на підставі Офіційного листа від ВНЗ про переделегування домену (зразок у Додатку 1) та Заявки від Адміністративного або Технічного контакту, яка складається згідно з вимогами наведеними у Додатку 2 цих Правил.

3.10.2. На підставі Заявки від діючого Адміністративного контакту домену може бути здійснена зміна Технічного контакту та/або записів про DNS-сервери.

3.10.3. На підставі Заявки від діючого Технічного контакту домену може бути здійснена заміна записів про DNS-сервери.

3.11. Рішення про відміну делегування Домену приймається виключно у таких випадках:

4. Терміни делегування

4.1. Делегування Домену здійснюється терміном на один рік.

4.2. За місяць до закінчення терміну делегування Домену на електронні адреси Адміністративного та Технічного контактів домену Реєстраційна система надсилає нагадування про закінчення терміну делегування та необхідність продовжити Домен на наступний термін для подальшого його функціонування.

4.3. Якщо протягом 30 днів Домен не продовжено, до ВНЗ буде направлений офіційний лист із запитом про підтвердження або скасування делегування Домену, делегування Домену призупиняється та Домен перестає функціонувати.

4.4. У випадку подальшого неодержання жодного підтвердження від контактів, відповідальних за функціонування домену, через 6 місяців відбувається відміна делегування Домену.

4.5. У випадку припинення освітньої діяльності повністю ВНЗ зобов'язаний повідомити про це Адміністратора домену EDU.UA.

5. Офіційні адреси, дійсні на момент публікації Правил:

Адреса для надсилання офіційних листів:
04053, м. Київ, а/с 23
ТОВ "Хостмайстер"
Адміністратору домену EDU.UA

Адреса для подання заявок:
http://auto.uanic.ua

Служба підтримки:
email: support@nic.edu.ua
тел. +380 (44) 5941794

У разі зміни вищенаведених адрес, нові адреси будуть опубліковані на сайті http://www.edu.ua

Додатки:

Регламент обслуговування доменів третього рівня в публічному домені EDU.UA

Додаток 1: Загальні вимоги до оформлення та подання до розгляду листів

Додаток 2: Правила заповнення заявки