Правила домену EDU.UA

1. Загальні положення

1.1. Адміністрування публічного домену edu.ua здійснюється згідно з Правилами домену edu.ua (Правила) та Регламентом обслуговування доменів третього рівня в публічному домені edu.ua (Регламент).

1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», постанов Кабінету Міністрів України, іншого законодавства в галузі освіти та з урахуванням діючих стандартів мережі Інтернет, документів ICANN.

1.3. Терміни та визначення, що використані в цих Правилах:

1.4. Ці Правила встановлюють загальні вимоги до порядку функціонування доменних імен та визначають процедуру делегування, внесення змін та видалення доменних імен.

1.5. Домен edu.ua призначений для обслуговування закладів вищої освіти усіх типів та форм власності, що є юридичними особами, надають освітні послуги у галузі вищої освіти, та здійснюють свою діяльність на території України у відповідності до чинного законодавства. Реєстрантом доменного імені виступає ЗВО.

1.6. Адміністративні питання, пов'язані з веденням домену edu.ua, вирішує Адміністратор домену edu.ua або уповноважені ним особи.

1.7. Технічні питання, пов'язані з веденням домену edu.ua, вирішує Технічний координатор домену edu.ua, або уповноважені ним особи.

2. Порядок делегування доменних імен

2.1. Доменні імена третього рівня в домені edu.ua делегуються виключно ЗВО усіх типів та форм власності, що є юридичними особами та діють згідно з ліцензією, виданою Міністерством Освіти та Науки України.

2.2. Назва доменного імені повинна базуватися на абревіатурі офіційної назви закладу освіти, зареєстрованої МОН України, та можливому розширенні для запобігання співпадінь.

2.3 Адміністратор домену edu.ua має право запросити інформацію стосовно Реєстранта з Державного реєстру ЗВО.

2.4. Для делегування доменного імені Реєстрант має надати Офіційного листа та завірену належним чином копію ліцензії на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти.

2.5. Реєстраційна система виконує обробку Заявок у відповідності до Регламенту.

3. Процедура делегування, внесення змін та видалення доменних імен

3.1. Адміністрація ЗВО складає Офіційного листа на реєстрацію доменного імені та передачу повноважень Адміністративному та Технічному контактам (зразок у Додатку 1) та направляє його разом із копією ліцензії на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, за адресою для надсилання офіційних листів (розділ 5).

3.2. Уповноважений адміністрацією ЗВО контакт створює через Інтернет-сервіс UANIC спеціальні записи (нік-хендли) для Адміністративного та Технічного контактів, які будуть зазначені в офіційному листі, або перевіряє наявність таких записів.

3.3. Технічний контакт або уповноважена ним особа має забезпечити Технічну працездатність доменного імені.

3.4. Адміністративний або Технічний контакт складає Заявку на делегування доменного імені згідно Додатку 2 та надсилає її до вхідної черги Заявок, як зазначено в Регламенті.

3.5. Заявка вважається прийнятою до вхідної черги з моменту, коли Реєстраційна система надає підтвердження такого прийняття.

3.6. Для Заявки на делегування доменного імені у термін, зазначений в Регламенті, приймається згідно з цими Правилами одне з таких рішень:

3.7. Про хід та результати обробки заявки Реєстраційна система сповіщає Адміністративного та Технічного контактів доменного імені електронними листами.

3.8. Рішення про відмову в делегуванні доменного імені приймається у таких випадках:

3.9 Рішення про відкладення обробки Заявки на термін зазначений в Регламенті у випадках, якщо:

3.10. Внесення змін до запису про делеговане доменне ім'я здійснюється на таких підставах:

3.10.1. Зміна Адміністративного контакту доменного імені здійснюється на підставі Офіційного листа від ЗВО про переделегування доменного імені (зразок у Додатку 1),

3.10.2. На підставі Заявки від діючих Адміністративного та Технічного контактів доменного імені може бути здійснена зміна Технічного контакту та/або записів про DNS-сервери.

3.11. Рішення про видалення доменного імені приймається виключно за власним бажанням ЗВО, висловленим у письмовій формі та надісланим Адміністратору домену edu.ua (зразок у Додатку 1)

4. Терміни делегування

4.1. Делегування доменного імені здійснюється терміном на один рік.

4.2. За 30 та 10 діб до закінчення терміну делегування доменного імені на електронні адреси Адміністративного та Технічного контактів доменного імені. Реєстраційна система надсилає нагадування про закінчення терміну делегування та необхідність продовжити делегування доменного імені на наступний термін.

4.3. Якщо делегування доменного імені не було продовжено за заявкой від ЗВО, делегування доменного імені буде продовжено автоматично.

4.4. У випадку припинення освітньої діяльності ЗВО зобов'язаний повідомити про це Адміністратора домену edu.ua.

5. Офіційні адреси, дійсні на момент публікації Правил:

Адреса для надсилання офіційних листів:
04053, м. Київ, а/с 23
ТОВ "Хостмайстер"
Адміністратору домену edu.ua

Адреса для подання заявок:
https://auto.uanic.ua

Служба підтримки:
email: [email protected]
тел. +380 (44) 5941794

У разі зміни вищенаведених адрес, нові адреси будуть опубліковані на сайті https://www.edu.ua

Додатки:

Регламент обслуговування доменів третього рівня в публічному домені edu.ua

Додаток 1: Загальні вимоги до оформлення та подання до розгляду листів

Додаток 2: Правила заповнення заявки